6.5.2022 20:00
7.5.2022 20:00

KRYŠTOF

Ticket sales have ended.

Date 6.5.2022 20:00
7.5.2022 20:00
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan KRYŠTOF Ticketportal (284.87 Kb)
Orientation Plan KRYŠTOF 6. 5. 2022 Ticketmaster (82.50 Kb)
Orientation Plan KRYŠTOF 7. 5. 2022 Ticketmaster (82.76 Kb)
Price

CZK 590–790
---
wheelchairer + guide
CZK 490 + CZK 1

Entry allowed from 18:30

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele:

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketmaster. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na stránkách www.ticketmaster.cz

Due to the circumstances of the last two years, two sold-out Christmas concerts of the Ostrava-Havířov band around Richard Krajčo have been moved to May. This time, without restrictions, the fans will enjoy the first big concerts at the O2 arena.

Meanwhile, Kryštof was not idle and released a new album, from which he will give fans several songs live as a gift for the very first time. And as is customary with Kryštof, the concert will be accompanied by a magnificent indoor show full of special effects, video projections, and light on the magnificent stage. However, Halywůd will not be the main theme of the evening, this will really be May Christmas!

Prepare red Christmas hats, make as many white clothes as possible and light up the whole hall with Kryštof in a Christmas atmosphere! So this also applies to those who did not manage to buy tickets. Exactly one month before the concerts, ie 6 April 2022 from 10:00, the sale of returned tickets from those who did not like the transfer to 6 and 7 May 2022 will open.

Tickets for the original date of 4 December 2020 and the postponed date of 18 December 2021 are valid for the new date of Friday 6 May 2022 and do not need to be exchanged.

Tickets for the original date of 5 December 2020 and the postponed date of 19 December 2021 are valid for the new date of Saturday 7 May 2022 and do not need to be exchanged.

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.

Important notification

RECOMMENDATION – HAVE CASH WITH YOU AS WELL.

Dear hockey fans,
due to yesterday’s technological outage of ČSOB, we experienced problems with card payments in the O2 arena.
Payment terminals should already be up and running, but we recommend that you also have cash with you.

Thank you for your understanding.