1.6.2024 20:00

LORD OF THE DANCE

Ticket sales have ended.

Date 1.6.2024 20:00
Entry from 18:30
Place O2 arena, Praha
Organizer JV Classics s.r.o. Organizer
Download Orientation Plan LOTD Ticketportal (287.45 Kb)
Orientation Plan LOTD Ticketmaster (252.79 Kb)
Price

CZK 990 – 4 090
---
wheelchairer + guide
CZK 990 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz) and Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz).

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – JV Classics s.r.o.

1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.
5. Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.
6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek budou Ticketmaster Česká republika a RSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejních sítí Ticketmaster a Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketmaster.cz a www.ticketportal.cz.

The Irish dance formation LORD OF THE DANCE, beloved by the audience, which performed a celebratory show for its 25th anniversary at the end of 2022 on a sold-out tour of large halls in seven regional cities, is preparing to return to the Czech Republic at the turn of May and June 2024. So we will meet them again not only in the always sold out O2 arena in Prague and the Ostravar arena in Ostrava, but also after 7 long years at the Winter Stadium in Pilsen.

LORD OF THE DANCE - 25 YEARS OF STANDING OVATIONS

Lord of the Dance became a global phenomenon and the most visited dance show of all time. So far, an incredible 60 million viewers in 60 countries have seen this great show on 5 continents! Michael Flatley, after successfully dealing with a serious illness at the end of 2022, once again personally and very strictly supervises the quality of stage work, choreography and the selection of the best dancers.

Last year, the indefatigable Flatley prepared an updated version of the show for the 25th anniversary of the group’s founding, with which Lord of the Dance set off on another long series of triumphant European tours that never ends. Spectators in England, Ireland, France, Belgium, Germany, Austria, Italy, Switzerland, the Czech Republic, Slovakia and other European countries enthusiastically applaud the incredible performances of top dancers in solo numbers and precisely synchronized mass “riverdancing” formations, complemented by elaborate with a video projection recapitulating the past 25 years, great special effects and lighting design, but above all lively Irish music performed by beautiful violinists. This is the new Lord of the Dance: 25 Years of Standing Ovations.

And as our audience has seen with their own eyes many times, literally every Lords performance ends with such ovations, thunderous applause and beaming smiles. They will return to us for the fourteenth time next year, and so far they have been rewarded with warm applause by almost 1 million enthusiastic viewers!

Michael Flatley continues to follow his dream and it will surely be another unforgettable experience. Come and celebrate this fantastic anniversary with us!

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETPORTAL AND TICKETMASTER. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.