11.10.2024 20:00

PETER BENCE

Date 11.10.2024 20:00
Entry from 18:30
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan PETER BENCE Ticketportal (281.69 Kb)
Orientation Plan PETER BENCE Ticketmaster (277.29 Kb)
Price

CZK 1 290 – 4 990
---
wheelchairer + guide
CZK 1 290 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz) and Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz).

Sale / reservation Available in the Ticketportal and Ticketmaster sales networks
Box offices
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
4. Je zakázáno používání laserových ukazovátek a selfie tyčí.
5. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.
6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítí Ticketmaster a Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketmaster.cz a www.ticketportal.cz.

Renowned worldwide piano sensation, composer, and music producer Peter Bence is set to dazzle Prague with his extraordinary talent on October 11, 2024, at the iconic O2 arena Prague.

Peter Bence, who is recognized by the Guinness World Record as the “Fastest Piano Player”, has transcended the traditional boundaries of piano playing. His revolutionary style has inspired countless fans and musicians worldwide. Boasting over 1.2 billion video hits and a significant digital following, Peter Bence has redefined piano performance. His groundbreaking style, which merges classical and popular music, transforms the piano into a symphonic orchestra.

 

Roland Horvath, the owner of Koncertpromo and one of the show’s organizers, shared his enthusiasm for the event, stating: “We are beyond thrilled to be organizing Peter Bence’s first-ever Arena show in Prague. His genius and passion for the piano resonate deeply with audiences globally. Prague is truly in for a musical treat of a lifetime.”

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETPORTAL AND TICKETMASTER. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.