24.9.2022 20:00

POKÁČ

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 24.9.2022 20:00
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan POKÁČ Ticketmaster (420.29 Kb)
Orientation Plan POKÁČ Ticketportal (240.71 Kb)
Price

490 - 790 CZK
---
wheelchairer + guide
490 CZK + 1 CZK

Sale / reservation Available in the Ticketmaster and Ticketportal sales networks
Box offices
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Sun10:00 - 12:00
12:30 - 19:30
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon & Thu13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event

In the period from 18 December 2021 to 2 January 2022, the box office will be closed and will open again on Monday 3 January 2022.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele –  POKÁČ

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. 

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

The new holder of the silver nightingale, the singer Pokáč, is postponing his life concert, which was to take place on January 20, 2022, at the O2 arena in Prague. The organizers, together with the singer, decided to do so on the basis of stricter anti-epidemic measures. But fans will not miss the unique experience, spectacular show and long line of guests.

“Unfortunately, my great sci-fi wishes and unthinkable goal are postponing a bit. Everyone will write down a new date for the concert in their diaries, on September 24, 2022, when, we all hope, the situation will be favorable for mass events and together we will experience a unique evening,” said Pokáč.

Purchased tickets for the original date (January 20, 2022) remain valid and do not need to be changed. The Ticketportal and Ticketmaster networks continue to sell tickets for the new date (September 24, 2022).

The concert organisers are RedHead Music and Bestsport.

 

With a package of 4 tickets for the concert at the O2 arena, Pokáč offers a signed album for free

 

“This is my new album. It’s called Antarktida. There’s a penguin in a swimsuit in the picture, which I think is absolutely hilarious. Oh, and if you want this album for free and signed by me, there’s nothing easier than buying four tickets to my concert at the O2 Arena. Good, eh?”

You can buy  your package here:
https://www.ticketportal.cz/event/POKAC-BALICKY

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.