25.8.2022 19:00

SABATON

Ticket sales have ended.

Date 25.8.2022 19:00
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download (0Kb)
Orientation Plan SABATON Ticketportal (278.18 Kb)
Price

CZK 1 090 - 1 690
---
wheelchairer + guide
CZK 1 090 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal.

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele –  SABATON

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. 

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

The spectacular tour of the Swedish metal bards SABATON “The Tour To End All Tours” is taking place in PRAGUE, O2 arena this year, August 25th. Special guests of the SABATON concert in PRAGUE, O2 arena, on August 25th, 2022 will be the very popular Swedish visionaries of dark metal AVATAR with their famous and slightly bizarre, royal show and the Swedish power-metal star BLOODBOUND.

18:00 opening of the hall
19:00 – 19:35 Bloodbound
19:55 – 20:45 Avatar
21:15 – 23:00 SABATON

Both bands can’t wait to introduce you their current albums live and finally meet you and see all personally! AVATAR is preparing their next famous recruitment to theirs AVATAR Country with current album “Going Hunting” (2020) and BLOODBOUND will also proudly present their current, already ninth album “Creatures Of The Dark Realm” (2021).

So add the new SABATON album “The War To End All Wars ” (2022) and you can get ready for a really perfect end of the summer holidays!
In addition to solar energy, draw the strong, irreplaceable power of metal by the masters of this rank SABATON and their special guests, the bands AVATAR and BLOODBOUND! Autumn will be long, cold and raw…

Tickets for the original date of March 12, 2022 remain valid for the new date of August 25, 2022 and do not need to be exchanged.

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.