SABATON – POSTPONED

Ticket sales have ended.

Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan SABATON Ticketmaster (294.63 Kb)
Orientation Plan SABATON Ticketportal (247.06 Kb)
Price

CZK 1 290 - 1 690
---
wheelchairer + guide
CZK 1 090 + CZK 1

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office Ticketmaster - entry no. 1, O2 arena
Mon - Sun10:00 - 12:00
12:30 - 19:30
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Box office Ticketportal - entry no. 10, O2 arena
Mon & Thu13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event

In the period from 18 December 2021 to 2 January 2022, the box office will be closed and will open again on Monday 3 January 2022.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele –  SABATON

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. 

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

This time, sad news arrived from the Swedish metal camp SABATON. The planned tour “The Tour To End All Tours” is postponed due to coronavirus and related restrictions. New dates will be confirmed for 2022 and 2023. On March 12, we will not see the metal fighters SABATON and their companions THE HU and LORDI in PRAGUE, O2 arena.

The band´s statement: „Due to the continuing COVID-19 pandemic restrictions on global live events and travel we are forced to postpone our European arena tour that was supposed to happen in March/April 2022. We have already secured new dates and they will be revealed as soon as all the final details are set. Stay tuned, your tickets will be valid!“

 

A new SABATON tour plan with new dates, incl. date for PRAGUE, O2 arena is finishing now. We will announce the new date of the concert in PRAGUE at the end of February latest, just in the time before releasing SABATON’s new album “The War To End All Wars” (out on March 4th 2022). You can pre-order the album here: https://www.sabaton.net/news/music/pre-order-new-album-the-war-to-end-all-wars/

Don’t give up and hold on, SABATON will return more armed with strength, energy and the desire to win!

All purchased tickets remain valid!

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.