26.5.2022 20:00

SCORPIONS

Ticket sales have ended.

Date 26.5.2022 20:00
Entry from 18:30
Place O2 arena, Praha
Organizer LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. Organizer
Download Orientation Plan SCORPIONS Ticketmaster (499.45 Kb)
Orientation Plan SCORPIONS Ticketportal (274.42 Kb)
Price

CZK 1 290–1 990
---
wheelchairer + guide
CZK 1 290 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal.

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.

POKYNY POŘADATELE  –  SCORPIONS

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci  kamery, profesionální fotoaparáty a tablety.

Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz .

 

The legendary rock band is returning with a world tour! The SCORPIONS will kick off their “Rock Believer World Tour”  in Las Vegas. Afterwards they will cross the Atlantic and head to Europe, where they will play in nine European countries.

2022 is a very special year indeed: Exactly 50 years earlier, on January 22nd, 1972, the SCORPIONS released their spectacular debut and started their international career. Another milestone and another reason to celebrate with their fans around the world:

We had so much energy and fun recording the album and can’t wait to finally play live again,” says Matthias Jabs and Klaus Meine explains: “We have never had such a long touring break as we had during the pandemic. That of course increased our appetite, so that we are looking forward now to go back on tour again”.

The SCORPIONS are Germany’s number one rock band and one of the most important rock bands of the last decades. To date, the SCORPIONS have sold over 120 million records, played over 5000 concerts and created a timeless classic with their legendary single “Wind Of Change” that has dominated the charts around the world. Countless awards, a star on the Hollywood Rock Walk of Fame and other hit singles such as “Rock You Like A Hurricane”, “Still Loving You” and many more followed. Their previous successes impressively underline the impact the SCORPIONS have in the rock world. The new album “Rock Believer” will be released on February 11.

The band comes back to Prague with Klaus Meine (vocals), Matthias Jabs (guitar), Rudolf Schenker (guitar), Mikkey Dee (drums), Pawel Maciwoda (bass guitar).

 

THE OFFICIAL DEALERS FOR EVENTS IN THE O2 ARENA ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT FOR THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER DEALERS.