10.7.2024 - 21.8.2024

TOUR CIRCUITS IN THE O2 ARENA

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 10.7.2024 - 21.8.2024
Place O2 arena, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Price

490 Kč
---
kids
290 Kč (do 15 let)

Sale / reservation Available in the Ticketportal sales network
Box offices
Box office - entry no. 10, O2 arena
Mon - Fri13:00 - 18:00
Event day13:00 - 1 hour after the start of the event

Opening hours may change depending on the event schedule.

Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci a místo konání, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek a selfie tyčí.
5. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Come and get to know the O2 arena in a different way than from the position of a visitor to the event and learn a lot of interesting facts about the construction, technologies, equipment and important events. Come and get to know the O2 arena in a different way than from the position of a visitor to the event and learn a lot of interesting facts about the construction, technologies, equipment and important events. This year is significant for the O2 arena for several reasons – this year it celebrated 20 years of its existence and at the same time the golden victory of our hockey players at the 2024 IIHF Ice Hockey World Championship.

We will take you to spaces that are not normally accessible to the public, and you will have the opportunity to see places that you know from visiting events from a new perspective.

The meeting of the tour participants is at 9:45 a.m. at entrance No. 10. Please arrive on time, as it is necessary to go through the security check and the tour will start on time at 10:00 a.m.

Estimated duration 90 minutes.

The dates are July 10, July 24, August 7, and August 21, 2024.

THE OFFICIAL SELLER OF TICKETS FOR THE EVENT IS TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.