2.9.2022 - 8.9.2022

FIBA EUROBASKET 2022

KOUPIT VSTUPENKY

zavřít

Zvolte termín

Zvolte prodejce

Data 2.9.2022 - 8.9.2022
Místo O2 arena, Praha
Pořadatel ČBF s.r.o. Pokyny pořadatele
Ke stažení Orientační plán FIBA EUROBASKET 2022 Ticketportal (471.10 Kb)
Cena

CZK 490 – 1 490
---
vozíčkář + doprovod
CZK 200 + CZK 1

Prodej / rezervace Právě probíhá v prodejní síti Ticketportal
Pokladny
Box office - entry no. 10, O2 arena
Working days13:00 - 18:00
Event day10:00 - to 1 hour after the start of the event
Informace Z akce jsou ze strany Bestsport, a.s. pořizovány záznamy návštěvníků a dalších osob v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů.

Pokyny pořadatele – ČBF s.r.o.

Pokyny pořadatele  – FIBA EuroBasket 2022                                                       

 1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
 2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
 3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel, nikoli společnost IRSnetCZ s.r.o. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
 4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.
 5. Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.
 6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude společnost IRSnetCZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Zakoupením této vstupenky její držitel (“Držitel”) přijímá Pravidla basketbalové haly vydané Lokálním organizačním výborem (LOC) akce. Plné znění těchto pravidel je možné vyžádat na pobočkách prodávajících vstupenky, bude vystaveno u vstupů do haly a je k dispozici k nahlédnutí nebo stažení zde.

 

 1. Pravidla basketbalové haly doplňují platné zásady uvedené níže.
 2. Tato vstupenka je platná pouze pro konkrétní zápas v uvedený den a čas. Držitel vstupenky má právo na sedadlo vyznačené na vstupence před začátkem zápasu.
 3. Vstupem do haly Držitel souhlasí s (i) přítomností monitorovacích kamer na místě konání akce a (ii) s prohlídkou Držitele a jeho osobního majetku a prověření, že nevnáší do haly nebezpečné předměty nebo předměty zakázané Pravidly basketbalové haly.
 4. Držitel tímto dává souhlas FIBA, Lokálnímu organizačnímu výboru (LOC) a jím jmenovaným zástupcům a jednatelům s použitím jeho vlastní podoby, projevů, činů a výroků v jakémkoli živém nebo reprodukovaném zvukovém či obrazovém záznamu, snímku a v jiných přenosech, ukázkách, publikacích a reprodukcích zhotovených během dané události či zpětně jakýmkoli médiem a v jakémkoli kontextu, a to bez dalšího nároku na autorizaci nebo kompenzaci.
 5. Držitel se zavazuje, že nebude sdílet, šířit, rozmnožovat nebo prodávat jakýkoli popis, obrazový snímek či záznam, nebo jakékoli jiné další formy reprodukování dané události nebo jejích částí (například statistiky) pro jiné než soukromé účely (nebo napomáhat jejich sdílení, šíření, rozmnožování nebo prodeji).
 6. Pokud Držitel poruší ustanovení vztahující se k akci, tato vstupenka mu může být odebrána bez práva na úhradu nákladů nebo nároku na kompenzaci vzniklé škody.

The biggest sport event of the year 2022 is coming up! TOP six European teams will play EuroBasket games at one of the most modern arena in Europe. Support your favorite team and don’t miss chance to watch players with MVP titles from NBA or Euroleague on one basketball court. Buy tickets now and enjoy spectacular EuroBasket games.

You can/have to buy tickets as packages.

Ticket prices for each/any match:

 • 1.category 1490 CZK
 • 2.category 1090 CZK
 • 3.category 790 CZK
 • 4.category 490 CZK

FOLLOW MY TEAM (all 5 matches of your team) – package from 2450 CZK (5x 490)
DAY PASS (all 3 matches of the given day) – package from 1470 CZK (3x 490)
AFTERNOON SESSION (the first 2 matches of the given day) – package from 980 CZK (2x 490)
NIGHT SESSION (last 2 matches of the given day) – package from 980 CZK (2x 490)

Purchase procedure

Select required number of the seats at the first match of the package. Your choise could go through the price categories.

When you confirm the selection of the seats at the first match by clicking orange Basket button, the system automatically moved you to the next match of the package. You have to select the same number of the seats there. Selected seats could differ between the matches as well as to price categories.

The system will allow you to pay for the selected seats after selecting the last seat of the last match. THe final price adds all selected seats, it couldn’t correspond with multiple any package price category.

There are marked special sections for every team fans in the map.

Promoter’s orders

By purchasing you agree with FIBA rules.