For shareholders

B2S Servisní a.s.

Identifikační číslo: 19013825
Spisová značka: B 4485 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 28. června 1991
Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00

Bestsport, a.s.

Identifikační číslo: 24214795
Spisová značka B 17875 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 6.2.2012
Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00


Oznámení představenstva Bestsport, a.s.

zveřejněno 12. 2. 2016
Oznámení o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír

Oznámení představenstva Bestsport, a.s.

zveřejněno 10. 11. 2015
Oznámení o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír

Informace představenstva Bestsport, a.s.

zveřejněno 4. 9. 2015
Výplata protiplnění

Oznámení o přechodu vlastnických práv k akciím na jediného akcionáře

zveřejněno 2. 9. 2015
Oznámení představenstva

Oznámení představenstva Bestsport, a.s

zveřejněno 10. 8. 2015
Oznámení představenstva

Řádná valná hromada společnosti Bestsport Arena, a.s

zveřejněno 15. 7. 2015
Pozvánka Stanovisko představenstva společnosti

Řádná valná hromada společnosti Bestsport Arena, a.s

zveřejněno 15. 5. 2015
Pozvánka Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Zpráva o vztazích s přílohou Zpráva auditora a účetní závěrka Zápis z jednání dozorčí rady

Řádná valná hromada společnosti Bestsport Arena, a.s

zveřejněno 21. 5. 2014
Pozvánka Zpráva o podnikatelské činnosti Zpráva o vztazích Stanovy – nové znění Zpráva auditoa a účetní závěrka

Mimořádná valná hromada společnosti Bestsport Arena, a.s.

zveřejněno 25. 1. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti Bestsport Arena, a.s.

zveřejněno 3.12.2013
Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Arena, a.s. svolává na základě žádosti akcionáře společnosti mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 19. prosince 2013 od 11 hodin v sídle společnosti.
Oznámení o konání mimořádné valné hromady najdete ZDE.

Mimořádná valná hromada společnosti Bestsport Arena, a.s.

zveřejněno 20.9.2013
Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Arena, a.s. svolává na základě žádosti akcionáře společnosti mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 8. října 2013 od 11 hodin v sídle společnosti.
Oznámení o konání mimořádné valné hromady najdete ZDE.

Řádná valná hromada společnosti Bestsport Arena, a.s.

zveřejněno 17.5.2013
Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Arena, a.s. svolalo řádnou valnou hromadu, která se uskuteční 18. června 2013 v sídle společnosti.
Oznámení o konání řádné valné hromady najdete ZDE.

Important notification

CURRENT ENTRY CONDITIONS AT O2 ARENA

To enter the venue, you will need to prove yourself in person with one of the following documents:

 

  • National vaccination certificate of Covid-19
  • Laboratory confirmation with evidence of Covid illness in the past 180 days
  • Confirmation from the health service provider of a negative result of the PCR test – not older than 7 days before entry
  • Confirmation from the health service provider of a negative result of the antigen test – not older than 72 hours before entry

More information can be found HERE